Adomány

Kérjük, támogassa adományával az MHRT munkáját a meddőség minél hatékonyabb és humánusabb kezelésének elősegítésében, hogy minél több gyermekre váró pár számára biztosítani tudjuk a családdá válás lehetőségét.

A nyomtatványt az alábbi linkre kattintva töltheti le: Igazolás adományozásról

A kitöltött nyomtatványt kérjük, jutassa el hozzánk postán vagy e-mailben a következő címre:
Magyar Humán Reprodukciós Társaság, 1162 Budapest, Andrássy út 99. / e-mail: office@mhrt.eu

Részletes tájékoztató az adományozás után igénybe vehető adókedvezményekről

Általános tudnivalók

APEH tájékoztató a közcélú adományról és kedvezményének igénybevételéhez
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet, valamint a közérdekű kötelezettségvállalás (ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár támogatását is) részére nyújtott támogatás esetén kedvezmény (adókedvezmény, jövedelemcsökkentés, adóalap-csökkentés) érvényesíthető.
A kedvezményt a magánszemély (az egyéni vállalkozó), a társasági adó alanya a közcélú adomány jogosultja által kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.

Az adókedvezményre jogosító igazolást két példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt az adományozó kapja, míg a másodpéldány a kiállítónál marad, amelyet mind az adományozónak, mind az azt kiállítónak az elévülési idő lejártáig meg kell őriznie.

Tartós adományozás – a pénzbeli támogatáson kívül – a nem magánszeméllyel (nem egyéni vállalkozóval) kötött írásbeli szerződés alapján értékpapír átadásával is teljesíthető.
A 2001. évtől adomány szolgáltatás formájában is nyújtható, az adomány összegeként az ingyenes szolgáltatás – forintban kifejezett – bekerülési értékét kell feltüntetni az adóalap-csökkentő igazolásban.

Fogalmak

Közcélú adomány: a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat (a továbbiakban: közhasznú tevékenység) támogatására adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

Adókedvezmény:
 a közcélú adományként felajánlott támogatás értéke után az összevont adóalap adóját csökkentő, igénybe vehető kedvezmény.

Szja törvény:
 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Tao törvény:
 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Közcélú adományok kedvezménye magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében

Szja törvény 41. §
(1) pont: Az összevont adóalap adóját csökkenti – a másolat megőrzése mellett kiadott igazolás alapján – a közcélú adomány kedvezménye, kivéve ha azt az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap megállapításánál levonta.

(4) pont: A közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban
a) kiemelkedően közhasznú szervezet(ek) esetében összesen 100 ezer forint;
b) a közhasznú szervezet(ek), az egyház(ak), illetőleg a közérdekű kötelezettségvállalás(ok) esetében összesen 50 ezer forint.

Közcélú adományok kedvezménye cégek esetében

Tao törvény 7. §
(5) bekezdés: Az adózás előtti eredmény csökkentéseként az adomány
b) másfélszerese és a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől ezen a jogcímen adott adomány további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százaléka érvényesíthető kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén.
[a) teljes összege és a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől ezen a jogcímen adott adomány további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százaléka érvényesíthető közhasznú szervezet, egyház támogatása és közérdekű kötelezettségvállalás esetén,]

(6) bekezdés: Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mérték együttesen nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 25 százalékát.

(7) bekezdés: Az (1) bekezdés z) pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot.